ติวเตอร์เบลล์

ชื่อเล่น: เบลล์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สิงห์สมุทร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนได้ทุกวิชาเลยจ้า ตั้งแต่ป.1-ปี1 รูปแบบการสอน: เน้นสอนแบบเป็นกันเอง แต่เข้าใจ หากน้องๆมีคำถามสามารถถามได้ตลอดเวลา ติดตามการสอน สอนแบบเข้าใจเด็กว่าเด็กต้องการอะไร ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ม.ปลายแล้ว ค่ะ โดยช่วยอาจารย์สอน ตอนม.ปลายสอนเป็นสถาบันค่ะ ปัจจุบันรับสอนตัวต่อตัวมาตั้งแต่ปี1 โรงเรียนที่เคยสอนมีโรงเรียนดังๆระดับประเทศหลายโรงเรียน เช่น เตรียมอุดม สามเสน สวนกุหลาบ สาธิตปทุมวัน สาธิตรามคำแหง สาธิตสวนสุนันทา บดินทรเดชา1 สตรีวิทยา2 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ฯลฯ …

ติวเตอร์เบลล์ Read More »