ติวเตอร์DJ

ชื่อเล่น: DJ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาสรสาสน์เอกตรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: SIIT สาขา(วิชาเอก): Chemical engineering (Chemical process&material option) GPA (ปริญญาตรี): 2.99 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษ ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย วิทย์ ประถม, ม.ต้น เคมี ม.ปลาย organic chemistry (University lecture) Physical chemistry (University lecture) รูปแบบการสอน: สอนง่าย …

ติวเตอร์DJ Read More »