ติวเตอร์เปิ้ล

ชื่อเล่น: เปิ้ล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.16 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ถึงระดับมัธยมต้น รูปแบบการสอน: เริ่มจากการอธิบายคอนเซป ประกอบกับยกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์เด็กประถม