ติวเตอร์บอส

ชื่อเล่น: บอส เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาญี่ปุ่น GPA (ปริญญาตรี): 3.08 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน-PAT7 รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัว ความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น