ติวเตอร์วิม

ชื่อ: ติวเตอร์วิม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.58 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: – คณะ: – ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: – คณะ: – วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อนุบาล-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ ยึดผู้เรียนเป็นหลัก ประสบการณ์การสอน: ติวสอบเข้านักเรียนมัธยมต้น …

ติวเตอร์วิม Read More »