ติวเตอร์ภีมม์

ชื่อ: ติวเตอร์ภีมม์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บูรณะรำลึก แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การสอนภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.79 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.๑-ม.๖ วิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม สอนย้ำ ซ้ำ ทวน จนกว่าเด็กจะเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษ / ทำค่ายการสอนที่จ.ตรัง ชัยภูมิ พิจิตร ความสามารถพิเศษ: ใช้อักษรเบรลล์ / ภาษามือ / …

ติวเตอร์ภีมม์ Read More »