ติวเตอร์โบนัส

ชื่อ: ติวเตอร์โบนัส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.69 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ธุรกิจศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล การบ้าน + ทุกวิชา ประถมศึกษา การบ้าน + ทุกวิชา รูปแบบการสอน: สอนสนุก เป็นกันเอง อธิบายเก่ง ใช้ภาษาเหมาะกับนักเรียนแต่ละคน เพื่อจะได้เข้าใจได้ง่าย มีสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มความสนใจให้แก่นักเรียน ประสบการณ์การสอน: สอน GAT เชื่อมโยง สอนคณิต ม.2 ความสามารถพิเศษ: …

ติวเตอร์โบนัส Read More »