ติวเตอร์ปลาทู

ชื่อเล่น: ปลาทู เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระโขนงพิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.66 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศษสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.18 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อ่าน เขียน ระดับอนุบาล ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ชีววิทยา Biology ติวสอบเข้า สาธิตจุฬา สาธิตปทุมวัน รูปแบบการสอน: เน้นการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น …

ติวเตอร์ปลาทู Read More »