ติวเตอร์สา

ชื่อ: ติวเตอร์สา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ GPA (ปริญญาตรี): 3.1 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ , Gat ม.1-6 รูปแบบการสอน: อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เน้นทำแบบฝึกหัด ไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: สอน ม4 ม5 และสอน Gat