ติวเตอร์ฟิว

ชื่อเล่น: ฟิว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หาดใหญ่วิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.36 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: จิตวิทยา สาขา(วิชาเอก): จิตวิทยา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาล – มัธยม รูปแบบการสอน: เน้นสอนตรงที่คิดว่าผู้เรียนจะผิดพลาดได้บ่อยในการทำข้อสอบ ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมีเทคนิคการจำที่ง่ายๆ เพื่อจะทำให้ไม่ลืม ใช้เอกสารประกอบที่เข้าใจง่าย กระชับ ใช้ภาษาที่อ่านแล้วคิดตามได้ไม่ยาก ประสบการณ์การสอน: เคยมีประสบการณ์การสอนน้อง ป.6 ความสามารถพิเศษ: ด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม word-power point / photoshop หรืออื่นๆ ได้ หมายเหตุ: ได้เกรด …

ติวเตอร์ฟิว Read More »