ติวเตอร์จัน

ชื่อเล่น: จัน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายปัญญา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เยอรมัน อังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.71 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เยอรมัน มัธยมปลาย อังกฤษ ประถมถึงมัธยม รูปแบบการสอน: ค่อยๆสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ฝึก และทบทวนบทเรียนเก่าก่อนเริ่มบทใหม่ทุกครั้ง ประสบการณ์การสอน: เคยสอนทั้งอังกฤษและเยอรมัน ทั้งสอนกลุ่มและเดี่ยว