ติวเตอร์เเป๋ม

ชื่อเล่น: เเป๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.97 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี5 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เภสัชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เภสัชศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.95 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง