ติวเตอร์ภู่กัน

ชื่อเล่น: ภู่กัน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จิตวิทยาการแนะแนว GPA (ปริญญาตรี): 3.21 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ป.1-4 สังคม-ไทย ป.1-6 รูปแบบการสอน: เน้นการสอนที่เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ในทุกวิชา ประสบการณ์การสอน: ภาษาไทย ป.1 รร.วัฒนาวิทยาลัย เลข-ไทย ป.3 รร.วัฒนาวิทยาลัย ไทย ป.1 รร.เซ็นฟรัง ไทย-สังคม ป.6 รร.พระหฤทัย คอนแวนต์ เลข …

ติวเตอร์ภู่กัน Read More »