ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม

ชื่อเล่น: จ๋อมแจ๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: ศึกษาศาสร์ สาขา(วิชาเอก): ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นอนุบาล ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนเน้นการเข้าใจในเนื้อหามากกว่า ท่องจำ นำไปใช้ได้จริง ใช้ภาษาที่สื่อเข้าใจได้ง่าย เป็นกันเองกับน้องๆ สอนไม่น่าเบื่อคะ^^ มีโจทย์ให้ฝึกทำเพิ่มความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์การณ์สอนหลายปี มีเด็กนักเรียนที่เคยเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่ั1 เช่น รร.หอวัง ลาดพร้าว ธรรมศาสตร์คลองหลวง …

ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม Read More »