ติวเตอร์นุ๊ก

ชื่อเล่น: นุ๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พานทอง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.14 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ประยุกต์ GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รูปแบบการสอน: มีเทคนิคที่ทำให้เด็กเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนเด็กสอบเข้าม.1 สอนที่สถาบันกาลิเลโอสัตหีบ ความสามารถพิเศษ: เล่นเปตอง