ติวเตอร์ตาต้า

ชื่อ: ติวเตอร์ตาต้า เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วีรวัฒน์โยธิน แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.55 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถม-ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนตามบ้าน เน้นให้นักเรียนเข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ทำ ประสบการณ์การสอน: ภาษาไทย ม.1-6 โรงเรียนวีรวฒน์โยธิน สุรินทร์ (สอนที่โรงเรียน)ภาษาไทย ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ (สอนที่บ้าน) ภาษาไทย ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (สอนที่บ้าน) ภาษาไทย (เตรียมสอบ ม.1) โรงเรียนอุดมวิทยา …

ติวเตอร์ตาต้า Read More »