ติวเตอร์จิ๋ว

ชื่อ: ติวเตอร์จิ๋ว เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โป่งปากดงวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อิเล็กทรอนิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.55 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ม.1 รูปแบบการสอน: สอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย สนุกกับการเรียน ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมและมัธยม ความสามารถพิเศษ: วิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ: รับติววิชาคณิตศาสตร์