ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 5 พร้อม เฉลย

ติวเตอร์คูน

ชื่อเล่น: คูน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: บริหารธุรกิจ สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจง่าย จดไปด้วยอธิบายไปด้วย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีชีทให้ ประสบการณ์การสอน: ประสบการณ์การสอนพิเศษส่วนตัว 3 ปี ติวสอบโอเน็ต ม.6,ม.3 ติวสอบเข้า ม.4 ติวสอบเข้า ม.1 ติววิชาคณิต ม.1-6 ติววิชาคณิต …

ติวเตอร์คูน Read More »

ติวเตอร์จิ๊บ

ชื่อเล่น: จิ๊บ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นครสวรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี(กศ.บ) GPA (ปริญญาตรี): 3.51 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษทั่วไป