ติวเตอร์เจวิน

ชื่อเล่น: เจวิน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุทัยวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.87 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถาม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: วาดภาพ เน้นการจำด้วยภาพ ประสบการณ์การสอน: เป็นติวเตอร์โรงเรียน เคยสอนน้องที่จะเข้า โรงเรียนมัธยมชื่อดัง ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี เล่นกีฬา