ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา(วิชาเอก): ครุศาสตร์การออกแบบ GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: สอนสนุก เข้าใจง่าย ประสบการณ์การสอน: ครูสอนศิลปะ ศูนย์ศิลปะ3มิติ เคลย์เวิร์คส์ ความสามารถพิเศษ: ถ่ายภาพ