ติวเตอร์ยู

ชื่อ: ติวเตอร์ยู เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ลาดปลาเค้าพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GPA (ปริญญาตรี): 3.20 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม ป.1-ป.6 มัธยมต้น ม.1-ม.3 รูปแบบการสอน: มีเอกสารประกอบการสอน พร้อมทั้งแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจะปรับเปลี่ยน การสอนตามพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ไม่กลัวครูผู้สอน ประสบการณ์การสอน: ครูสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กประถม ป.4-ป.6 ที่สถาบัน OK TUTOR รามอินทรา กม.2ครูสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ เด็กมัธยมต้น ม.2-ม.3 …

ติวเตอร์ยู Read More »