ติวเตอร์โอ

ชื่อ: ติวเตอร์โอ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมวัดนายโรง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.61 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): บริหารจัดการทรัพยากรเกษตร วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมี อังกฤษ ไทย อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: เน้นการให้เหตุผลเพื่อทำให้เกิดการเข้าใจและจำได้ มีการทำโจทย์หลากหลายรูปแบบ สอนแบบสบายๆไม่เคร่งเครียด ประสบการณ์การสอน: สอนรุ่นน้อง สอนเพื่อน มาตลอดเวลาเรียน