ข้อสอบภาษาไทย

รับสอนพิเศษ ฟิสิกส์

รับสอนพิเศษวิทย์

รับสอนพิเศษวิทย์  รับสอนพิเศษอังกฤษ รับสอนพิเศษฟิสิกส์ รับสอนพิเศษเคมี ชีวะ รับสอนสมาร์ทวัน smart1 GAT PAT O-NET รับติวsmart1 รับสอนพิเศษ ติวตามบ้าน ติวนอกสถานที่ คณิต วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย ติวสอบ เพิ่มเกรด ปูพื้นฐานติวสอบ ADMISSION O-NET A-NET SMART 1 รับติวสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย สอบเข้าจุฬา ธรรมศาสตร์ รับสอนพิเศษอังกฤษ ทำไมต้องเลือกเรียนที่ติวเตอร์โกโฮม – ผู้ปกครองสามารถเลือกคุณลักษณะของติวเตอร์ที่ต้องการได้  ถ้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที เพราะฉะนั้นผู้ปกครองมั่นใจได้เลยค่ะ ว่าจะได้ติวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการสำหรับติวน้องๆ – น้องๆจะได้รับการดูแลจากติวเตอร์อย่างใกล้ชิด ติวเตอร์จะเห็นจุดอ่อนของน้องๆ สามารถเน้นยำและปูพื้นฐานจุดนั้นให้แน่นก่อน แล้วจึงสอนขั้นประยุกต์ใช้ – สามารถซักถาม จนกว่าน้องๆจะเข้าใจ –  น้องๆจะได้หัดทำโจทย์เยอะๆ ด้วยตนเอง ทำให้น้องสามารถแก้โจทย์ปัญหาข้อสอบเก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว –  ผู้ปกครองสามารถเลือกวันเวลา สถานที่ที่สะดวกหรือที่บ้าน – …

รับสอนพิเศษวิทย์ Read More »

ติวเตอร์ไก่อู

ชื่อ: ติวเตอร์ไก่อู เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บุญวัฒนา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.63 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย (กศ.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทยตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.6 คณิตศาสตร์ ตั้งแต่อนุบาลจนถึง ป.6 สังคมศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึง ม.3 สอนความคิดเชื่อมโยง GAT เด็ก ม. 6 และสอนไทยให้ชาวต่างชาติ รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจพื้นฐาน โดยสอดแทรกเทคนิคการจำเรื่องที่ซับซ้อน มีการสันทนาการระหว่างพักช่วงหลังจบชั่วโมงแรก ด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอน (เป็นเกมส์ง่ายๆ) และสำหรับคอร์สสอนไทยให้ชาวต่างชาติ เน้นให้ลองคิดและพูดด้วยตนเองแล้วจึงแนะนำหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เน้นจำศัพท์จากรูปภาพและสถานการณ์ …

ติวเตอร์ไก่อู Read More »