ติวเตอร์น้ำหวาน

ชื่อเล่น: น้ำหวาน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สถาปัตยกรรม GPA (ปริญญาตรี): 3.15 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: – ประถมต้น-ปลาย ทุกวิชา – มัธยมต้น วิทย์-คณิต – มัธยมปลาย ฟิสิกส์ รูปแบบการสอน: – สอนสนุก เน้นทำความเข้าใจ+ทำโจทย์ – มีทริคในการจดจำ ประสบการณ์การสอน: – ประถม ปลาย – มัธยมต้น วิชาพื้นฐาน – …

ติวเตอร์น้ำหวาน Read More »