ติวเตอร์หรา

ชื่อเล่น: หรา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เยอรมัน GPA (ปริญญาตรี): 3.87 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: ใช้แบบฝึกหีด ชี้ให้จุดที่ผิดพลาดบ่อย ประสบการณ์การสอน: 4 ปี