ติวเตอร์ปั้บ

ชื่อ: ติวเตอร์ปั้บ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.14 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย แคลคูลัส มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย พื้นฐานวิศวกรรม ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ทวนเนื้อหานิดหน่อย แล้วทำโจทย์เยอะๆหลายหลาย ประสบการณ์การสอน: คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย แคลคูลัส มหาวิทยาลัย ฟิสิกส์ ม.ปลาย ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย ประสบการณ์สอน …

ติวเตอร์ปั้บ Read More »