ติวเตอร์ทราย

ชื่อเล่น: ทราย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): สถิติศาสตร์ สาขาประกันภัย GPA (ปริญญาตรี): 3.64 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยทั่วไปมีชีทเนื้อหา และโจทย์แบบฝึกหัดให้ทำ เน้นความเข้าใจพื้นฐาน ประสบการณ์การสอน: คณิตศาตร์ ป.6 ความสามารถพิเศษ: วาดภาพ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น