ติวเตอร์อีฟ

ชื่อ: ติวเตอร์อีฟ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 ฟิสิกส์ ม.1-ม.6 รูปแบบการสอน: สบายๆไม่เครียดมาก สอนตามเนื้อหาที่ใช้เรียน-สอบ แต่จะมีการบ้านและทดสอบเพื่อวัดผล เน้นความเข้าใจและฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัด ความสามารถพิเศษ: เล่นกีต้าร์ หมายเหตุ: สะดวกสอนที่บ้านย่านรังสิต-ลำลูกกา-ดอนเมือง-รามอินทรา-เกษตร-ลาดพร้าว