ติวเตอร์กุ๊กกิ๊ก

ชื่อ: ติวเตอร์กุ๊กกิ๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระนารายณ์ จ. ลพบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การสอนคณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.88 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 – ม. 6 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 – ม.3 ประสบการณ์การสอน: เคยเป็นผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนกวดวิชา แห่งหนึ่งในอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี ในช่วงปิดเทอม เป็นโรงเรียนกวดวิชา ระดับ ป. 1 – …

ติวเตอร์กุ๊กกิ๊ก Read More »