ติวเตอร์แอล

ชื่อ: ติวเตอร์แอล เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สารสาสน์เอกตรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.59 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เครื่องมือ GPA (ปริญญาตรี): 3.6 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์(ป.1-ม.4) รูปแบบการสอน: สอนสนุก เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ประสบการณ์การสอน: มากกว่า1ปี หมายเหตุ: ผมเคยศึกษา ณ ประเทศอินเดีย1ปี ที่carman school และ starex international school เคยได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนพัฒนาดีขึ้นสูงสุด เคยเป็นตัวแทนรร.เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่12 ผมได้คะแนนpat1 198คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่87คะแนนในปีนั้น   …

ติวเตอร์แอล Read More »