ติวเตอร์บลู

ชื่อเล่น: บลู เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สันติราษฎร์วิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: English EP, และธรรมดา Sci ประถม มัธยมต้น เลข ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: มีชีทการสอนให้ พร้อมแบบฝึกหัดทบทวน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนตามบ้านมากกว่า 3 ปี ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ Smart English ลาดพร้าววังหิน ความสามารถพิเศษ: สอน EP