ติวเตอร์เรนนี่

ชื่อ: ติวเตอร์เรนนี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.49 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน,เคมี,ชีววิทยา)ภาษาไทย GAT part เชื่อมโยง ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: ง่ายๆ หัวใจสำคัญคือ ให้เรียนอย่างเข้าใจ จำและท่องให้น้อยที่สุด และฝึกไปพร้อมๆ กัน แล้วก็จะมี เทคนิคต่างๆ ให้น้องเข้าใจและมั่นใจในการสอบจริงหรือในการเรียนในห้องเรียน ประสบการณ์การสอน: สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.1 / สอน GAT part เชื่อมโยง,คณิตศาสตร์ …

ติวเตอร์เรนนี่ Read More »