ติวเตอร์เฮนรี่

ชื่อ: ติวเตอร์เฮนรี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.14 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ม.ต้น-ม.ปลาย / วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น-ม.ปลาย / ชีววิทยา ม.ปลาย รูปแบบการสอน: จะเริ่มจากพื้นฐานของหัวข้อที่สอน เพื่อเช็คความเข้าใจของน้อง เมื่อน้องเข้าใจก็จะเริ่มลงที่เนื้อหา โดยจะอธิบายจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น หรือาจมีการวาดภาพประกอบ หากน้องหัวไวก็จะไวตามน้อง หากน้องหัวช้าก็จะช้าตามน้อง จะมีการทำโจทย์ควบคู่กับการสอนเนื้อหาเพื่อให้น้องมีความเข้าใจมากขึ้น และคุ้นเคยกับโจทย์ พอจบบทจะนำข้อสอบเช่นแกท แพท หรือโอเนตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สอนให้น้องลองทำ เพื่อเป็นการฝึกทำข้อสอบไปในตัว ประสบการณ์การสอน: ติวนักเรียนระดับชั้นม.3สอบเข้าสายวิทย์ มพ.(1คน) …

ติวเตอร์เฮนรี่ Read More »