ติวเตอร์มิว

ชื่อเล่น: มิว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.71 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ สาขา(วิชาเอก): Finance วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ถึงระดับชั้นม.ต้น วิทยาศาสตร์ ถึงระดับชั้นประถมปลาย รูปแบบการสอน: สอนปูพื้นฐาน อธิบายเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นให้ท่องจำ เตรียมการบ้านให้น้องกลับไปฝึกฝน(ไม่เยอะ) ถ้าน้องเป็นเด็กเล็ก(อนุบาล, ประถมต้น) จะมีเกมให้น้องเล่นในบางครั้ง ประสบการณ์การสอน: 1.นักเรียนหญิงม.6 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวน (EP) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2.นักเรียนชายม.3 โรงเรียนราชวินิตมัธยม วิชาคณิตศาสตร์