ติวเตอร์เมษ์

ชื่อ: ติวเตอร์เมษ์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นครนายกวิทยาค แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 2.8 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษ ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: สอนให้นักเรียนสนุกกับการเรียน เกิดความอยากเรียน ประสบการณ์การสอน: เคยเป็นติวเตอร์ประจำสถาบันกวดวิชามโนทัศน์เป็นเวลา 5 เดือน ส.ค. – ธ.ค. 53