อัตราค่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
ระดับชั้น
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนต่อไป
ระดับอนุบาล 1-3
150
100
50
50
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
200
100
50
50
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
200
100
50
50
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
250
100
50
50
เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4
250
100
50
50
ระดับมหาวิทยาลัย
300
100
50
50
* หลักสูตรอังกฤษ Inter , English Program , Bilingual และGifted เพิ่ม 50บาท/ชั่วโมง