อัตราค่าเรียนวิชาอื่นๆ

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
1 คน
2 คน
3 คน
วิชา
ชม./ค.
ชม./ค.
ชม./ค.
คอมพิวเตอร์ – โปรแกรมต่างๆ

ค่าสอนขึ้นอยู่กับ

ระดับของผู้เรียน

ภาษาฝรั่งเศษ ,จีน ฯลฯ
ดนตรี – กีต้าร์ ,กลอง ,เบส ฯลฯ

* หลักสูตรอังกฤษ Inter , English Program , Bilingual และGifted เพิ่ม 50บาท/ชั่วโมง