อัตราค่าเรียนวิชาสอบตรง

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่
วิชา
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนต่อไป
Smart 1
300
100
50
50
CU-AAT
350
100
50
50
CU-TEP
350
100
50
50
อื่นๆ
350
100
50
50
* หลักสูตรอังกฤษ Inter , English Program , Bilingual และGifted เพิ่ม 50บาท/ชั่วโมง