โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้อง

ภาพถ่ายจากสถานที่จริงทุกอย่าง ณ โรงเรียนตลุกคูณ ม.8 บ้านตลุกคูณ ต.ซับใหญ่กิ่ง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยกับสถาบัน Tutor Go Home ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยค่าใช้จ่ายในส่วนแรกของการเรียนการสอน ทางสถาบัน Tutor Go Home จะนำเงินที่ได้นั้นส่วนหนึ่งไปให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้เพื่อที่จะได้เห็นเด็กไทยมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ และจะทำให้ประเทศได้พัฒนาเท่าประเทศอื่นๆ

 

ติดต่อสอบถาม

Call center: 061-191-9654