สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร

ต้องการครูภาษาอังกฤษ

สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร บริการดีๆจัดส่งติวเตอร์เก่งอังกฤษไปสอนถึงที่ รับสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ติวสอบ หรือใช้ทำงาน มีเนื้อหาที่ครอบคลุม Grammar Reading Writing Essay Error ต้องการแบบไหนเลือกได้เลย มีติวเตอร์ที่มีความถนันด้านการสอนอังกฤษเป็นพิเศษที่สามารถอธิบาย เนื้อหาต่างๆได้ง่ายโดยใช้เทคนิคให้เข้าใจและจำได้เองโดยทันที รับรองเรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น เก่งอังกฤษขึ้นอย่างแน่นอน

 

สอนอังกฤษตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร สอนด้วยวิธีการสอนที่เป็นรู้แบบที่รับรองว่าเรียนแล้วเข้าใจง่าย เข้าใจไว ใช้งานได้จริง พร้อมข้อสอบภาษาอังกฤษไว้ทดสอบการเรียนและวัดพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคน ติวได้ที่บ้านหรือตามห้างเซนทรัล เอสพานาด รัชดา สอนแบบให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษ เป็นลำดับขั้นไป เพราะต้องมีเวลา ในการฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน พื้นฐานตั้งแต่ต้น

 

  1. ภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร
  2. สอนภาษาอังกฤษ Grammar ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร
  3. สอนภาษาอังกฤษ Writing ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร
  4. สอนภาษาอังกฤษ Conversation ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร
  5. สอนภาษาอังกฤษ Reading ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร
  6. สอนภาษาอังกฤษ Essay ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร
  7. สอบเทียบวัดระดับทางภาษา TOEIC IELTS TOEFL ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร

 

 สอนภาษาอังกฤษ Grammarตัวต่อตัว ห้วยขวาง

 สอนภาษาอังกฤษ Grammarตัวต่อตัว สุทธิสาร

 สอนภาษาอังกฤษ Grammarตัวต่อตัว รัชดา

 

 

สอนภาษาอังกฤษถึงที่ติวตัวต่อตัว รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร