สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์โกโฮม บริการหาครูสอนพิเศษ

หาครูสอนพิเศษ

ทางสถาบันกวดวิชาติวเตอร์ โก โฮม เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ที่ต้องการหาครูสอนพิเศษ ในรูปแบบเรียนตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม รับสอนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย(ทุกหลักสูตร) โดยท่านผู้ปกครองสามารถระบุได้ว่าต้องการหาครูสอนพิเศษแบบไหน เช่น ต้องการผู้สอนที่มีความชำนานเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ ทางสถาบันกวดวิชาจะเป็นผู้คัดสรรหาครูสอนพิเศษที่ตรงและเหมาะสมกับตัวผู้เรียนให้มากที่สุด โดยมีการรับประกันความพอใจของผู้สอน “ถ้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้สอนได้ทันที”