ติวเตอร์หมี

ติวเตอร์หมี
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มศว
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
2.98