ศูนย์กลางหาติวเตอร์

หาติวเตอร์

ถ้าท่านกำลังมองหาติวเตอร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการถ่ายทอด ทางสถาบันกวดวิชา Tutor Go Home เป็นศูนย์กลางในการคัดสรรและหาติวเตอร์ตามความต้องการของท่านไม่ว่าท่านจะต้องการติวเตอร์แบบไหน หญิง หรือชาย? จบมหาวิทยาลัยอะไร? คณะอะไร? เราสามารถหาติวเตอร์ให้ท่านได้ และไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน? ต้องการให้ไปสอนที่ไหน? เราสามารถหาติวเตอร์ให้ท่านได้ โดยทางสถาบันกวดวิชา Tutor Go Home ยินดีหาติวเตอร์ซึ่งจะมีการรับประกันความพอใจ ทั้งด้านการสอน หรือจะเป็นด้านความพึงพอใจส่วนตัวของติวเอตร์เองก็ตาม เรายินดีจะเปลี่ยนและหาติวเตอร์ใหม่ให้เหมาะกับบุตรหลานของท่าน

“คุณสมบัติในการพิจารณาหาติวเตอร์” เราจะพิจารณาในทุกๆด้าน ทั้งวุฒิการศึกษา อุปนิสัย มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นกันเอง วุฒิภาวะ ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอด ซึ่งผลที่ได้จากการหาติวเตอร์ของทาง Tutor Go Home มีผลตอบรับด้วยดีมาตลอด

“ไว้วางใจเราได้ถ้าท่านกำลังมองหาติวเตอร์”