น้องนัฐ

สอนพิเศษตัวต่อตัว

ตอนแรกคืออยากรู้ว่า ถ้าผมตัดสินเลือกมาเรียนที่นี่ จะมีประสิทธิภาพ แล้วติวเตอร์ที่สอนจะมีวิธี และการทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ยังไง พอมาสัมผัสจริงๆ คือการสอนเป็นกันเองมาก ติวเตอร์มีความพร้อมในการสอน และปฏิบัติกับผู้เรียนเหมือนพี่สอนน้อง ให้ความเป็นกันเอง และสอนให้เข้าใจได้ง่ายอ้างอิงตามหลักความเป็นจริงและฝึกทำแบบฝึกหัดเหมือนการทำข้อสอบจากสนามสอบจริง บอกได้เลยว่าเลือกไม่ผิดและอยากจะขอบคุณติวเตอร์ทุกคนมากๆครับ ที่ให้ความเป็นกันเองแก่ผู้เรียนทุกๆคนทำให้ผมเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายขึ้น