ติวเตอร์Poy

ติวเตอร์Poy
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Rayongwittayakom
สายศิลป์ – ภาษา
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
Thammasat
Political Science
International Affairs
3.00
ภาษาไทยและสังคม ตั้งแต่ประถมต้นถึงมัธยมปลาย
เป็นกันเอง ไม่สอนแบบซีเรียสจนเกินไป เน้นให้น้องทำแบบทดสอบเพื่อหาสิ่งที่น้องอ่อนและแก้ไข
ภาษาไทยม.3 แต่สกิลน้องเท่าประถม6 เพราะน้องเรียนนานาชาติตลอด