ติวเตอร์pom

ติวเตอร์pom
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัฒนาวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
2.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ลาดกระบัง
สถาปัตยกรรม
ศิลปอุตสาหกรรม
2.72
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
เน้นการสอนแบบอธิบายให้เห็นภาพ เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
ควบคู่กับการทำโจทย์ที่หลากหลาย
โดยมีความเป็นกันเองกับเด็ก ทำให้เด็กรู้สึกไม่เบื่อกับการเรียนคณิตศาสตร์
เคยสอนน้องของเพื่อน ระดับชั้นป4