ติวเตอร์Pai

ติวเตอร์Pai
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.28
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยจุฬาฯ
อักษรศาสตร์
อังกฤษ
2.78
ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น
สอนคู่กับหนังสือเรียนและชีท
สอนพิเศษตั้งแต่นักเรียน ป.1-มหาวิทยาลัย
เคยเป็น Teaching Assistant ให้ St.Stephen International School English Camp