ติวเตอร์ไอซ์

ติวเตอร์ไอซ์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ ป.6-ม.6
ไทย/สังคม ม.ต้น-ม.ปลาย
ความถนัดแพทย์/แกทเชื่อมโยง
เน้นความเข้าใจ ค่อยเป็นค่อยไป ใจดี ไม่รีบสอน ไม่เคร่งเครียดค่ะ เฮฮา ^^
ติวสังคมเข้า ม.4
ติววิทยาศาสตร์เข้า ม.1
ติววิทยาศาสตร์เข้า ม.4
พูดสุนทรพนจ์