ติวเตอร์ไหม

ติวเตอร์ไหม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
บัญชี
บัญชี
3.22
คณิตศาสตร์ ป.1-ม.4
เน้นความเป็นกันเอง สอนด้วยความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ
มีประสบการณ์การสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชามานานกว่า 3 ปี ทั้งสอนเดี่ยวและสอนกลุ่ม
วิชาที่ถนัดที่สุดคือ คณิต แต่วิชา วิทย์ ไทย สังคม ก็สามารถสอนได้บางระดับชั้น(ตกลงกันก่อนค่ะ)