ติวเตอร์ใบเตย

ใบเตย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย
3.87
อนุบาล-ประถมศึกษา สอนได้ทุกวิชา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ภาษาไทย สังคมศึกษา
ต้องคุยกับนักเรียนว่ามีพื้นฐานแค่ไหน และติวเกรดที่โรงเรียนหรือสอบเข้า สอนโดยใช้ความเข้าใจและทำแบบฝึกหัด
ประสบการณ์การสอน1ปี เด็กนักเรียนป.5โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ อัสสัมชัญแผนกประถม
ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา
สอนวิชาภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การงาน และวิชาที่ต้องใช้การสรุปความ
แต่งกลอน อ่านสุนทรพจน์ พิธีกร